MBSR återskapar hjärnan

MBSR, The Attitude of Letting Go by Jon Kabat-Zinn (Juni 2019).

Anonim
En ny studie som publicerades i Socialkognitiv och Affektiv Neurovetenskap (SCAN)rapporterade att praktiserande mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) terapi faktiskt kan leda till strukturella förändringar i amygdala.

Detta resultat är av särskild betydelse eftersom amygdala har identifierats i neurobiologiska studier som en hjärnstruktur som spelar en avgörande roll vid stressresponser.

I denna studie deltog individer som stressade men annars hälsosamt ett åtta veckors program för MBSR. I slutet av programmet rapporterade varje deltagare en signifikant minskning av deras upplevda stress jämfört med tidigare behandling.

MR-bilder av varje deltagares hjärna erhölls både före och efter MBSR-programmet. Bilderna visade en minskning av amygdalagråds densitet efter programmet när deltagarna rapporterade att de kände mindre stress.

Det här är den första studien som gör en koppling mellan fysiska neuroplastiska förändringar och förändringar i psykologiska tillståndet.

Mer om detta:

Läs hela studien

Lyssna på podcastet "60-Minute Mind" på denna studie

01/20/11