Mindful Heart = Healthier Heart

The heart of mindfulness | Charity Bryant | TEDxMontrealWomen (Juli 2019).

Anonim
En ny studie från Cleveland Clinic fann att övningen av mindfulness kan minska negativa känslor och öka välbefinnandet hos personer som är benägna att utveckla kranskärlssjukdom.

Detta resultat är särskilt viktigt eftersom det finns bevis som tyder på att personer som reagerar starkt på stressens vardagsliv står för en ökad risk för utveckling och progression av kranskärlssjukdom (CAD). Detta faktum var grunden för studiens uppfattning. Studien samlade individer med riskfaktorer för CAD. Dessa deltagare fick slumpmässigt tilldelat en av tre typer av stressinterventionsmetoder: yoga, konventionell avkoppling eller medvetenhetsmeditation.

Deltagarna i varje grupp genomgick varje vecka 1,5 timmars sessioner i deras utvalda interventionsmetod och daglig hemmeträning i tolv veckor; Detta följdes av ytterligare 12 veckors hemmapraxis.

Forskare utförde sedan uppföljningsbedömningar i slutet av 24-veckorsstudien. Resultaten visade att alla tre metoder för stressintervention bidrog till minskningen av negativa känslor och ökningen av det allmänna välbefinnandet. Men den grupp som praktiserat mindfulness uppvisade en något högre förbättringsnivå jämfört med de andra två grupperna.

01/12/2011